prof. dr hab.
Radosław Owczuk
O mnie

Z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym jestem związany od 1991 roku kiedy, po ukończeniu najstarszej szkoły w Polsce – Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku, rozpocząłem studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku.

Podczas studiów spotkałem wielu wspaniałych nauczycieli, dzięki którym postanowiłem połączyć pracę lekarza ze ścieżką naukową.
Po otrzymaniu dyplomu lekarskiego z wyróżnieniem, rozpocząłem Studia Doktoranckie w Klinice Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii AMG. W 2001 roku obroniłem rozprawę doktorską, której promotorem była pani prof. dr hab. Anna Balcerska, noszącą tytuł: „Ostre powikłania kardiotoksyczne leczenia przeciwnowotworowego u dzieci a poziom osoczowy sercowej troponiny T (cTnT) i sercowej izoformy kinazy kreatynowej (CK-MB mass)”.

 

W tym samym roku rozpocząłem pracę w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii, gdzie rozpocząłem specjalizację pod kierownictwem pani prof. Janiny Suchorzewskiej.

Rok później – w 2002 r. zaangażowałem się w działalność Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii (PTAiIT), a w 2008 roku zostałem członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa. Natomiast w roku 2021 wybrano mnie na funkcję Prezesa-Elekta PTAiiT. Od 2003 r. jestem członkiem European Society of Anaesthesiology.

Jednocześnie kontynuowałem pracę na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym prowadząc badania naukowe, czego efektem było uzyskanie w 2010 r. stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych (specjalność anestezjologia i intensywna terapia) na podstawie rozprawy „Wpływ znieczulenia na wybrane parametry czynności elektrycznej serca”, a w 2016 tytułu profesora nauk medycznych.

W latach 2016-2022 pełniłem funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, a od 2016 roku do dzisiaj jestem członkiem Krajowej Rady Transplantacyjnej. Jednym z zadań, jakie wykonywałem po wybuchu pandemii było informowanie mediów o działaniach podejmowanych w związku z zachorowaniami oraz informowanie, dlaczego ważne są szczepienia i stosowanie środków zabezpieczających przed koronawirusem.

Obejrzyj wywiad prof. Radosław Owczuka dla Radia ZET.

Obejrzyj wywiad prof. Radosław Owczuka dla TVN24.

Ogromnym wyróżnieniem za pracę w okresie pandemii było otrzymanie z rąk Prezesa Polskiej Akademii Nauk Medalu PAN im. Mikołaja Kopernika:

Przeczytaj o odznaczeniach prof. Radosława Owczuka.

Przez dziesięć lat (2012 – 2022) byłem również redaktorem naczelnym czasopisma Anaesthesiology Intensive Therapy.

Nadal pełnię funkcję przewodniczącego Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Moja praca dla GUMedu to także praca administracyjno – organizacyjna: w 2018 roku objąłem stanowisko Kierownika Katedry oraz Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii GUMed. Od 2020 roku pełnię funkcję Dziekana Wydziału Lekarskiego.

prof. dr hab. Radosław Owczuk

Dlaczego kandyduję:

  • Duma z osiągnięć GUMed

  • Pełen energii zespół

  • Szanse rozwoju GUMed w zmieniającej się rzeczywistości

  • Wspólne potrzeby i wspólne dążenia